فتح المبین
منوی اصلی
مطالب پیشین
موضوعات وبلاگ
کارنامه عملیات ها
جنگ دفاع مقدس
لینک دوستان
نویسندگان
درباره ما

***اين وب با 13500 پست تاكنون ركورد دار تعداد مطلب در بين وبلاگ هاي ثبت شده ي جهان به حساب مي آيد ***


سلام بر چشم انتظاری
، سلام بر بوی تربت ، 
سلام بر سرزمینی که از آن همه جوان، فقط استخوان هایشان را به آغوش میهن بازگرداند
 خیلی هاشان بی سر
 ، خیلی هاشان هم بی پلاک ، 
سلام بر دل مادران
 ، سلام بر مفقودین
 .درود بر شهدای گمنام و 

وای بر من که هنوز...
صاحب امتيازان سايت فتح المبين:
رضا ساعي شاهي
محمد داود نصيري الحسيني
جستجو

وصیت شهدا
وصیت شهدا
آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
کاربردی

 

سوال اول

1 - بر اساس فرمایش امام همام شیعیان حضرت سجاد در دعای اول صحیفه سجادیه کدام عبارت صحیح است؟

 

1- سپاس خدائى را كه اول است بى آنكه پس از او اولى باشد، و آخر است بى آنكه پیش از او آخرى باشد.

 

2- هر كه را فزونى داده، كاهنده‏اى را نیروى كاستن آن نه. و هر كه را كه را كاستى داده افزاینده‏اى را قدرت افزون بر آن نیست. ( جواب )

 

3- منزه است نعمت هاى او و پیاپى است نام هاى او.

4- سپاسى كه تاریكى‏هاى رستاخیز در پرتوش بر ما روشن شود و راه برزخ را بر ما هموار سازد.

--------------------------------------------------------------------------------

 

 سوال دوّم

2- بر اساس  مفهوم فرمایش حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام در دعای  سیزدهم:

 

1- خدا  كسى است كه گنج هایش مسئلت ها را فانى نمى‏سازد.

2- خدا کسی است که توسل به وسیله‏ها حكمتش را تغییرمى‏دهد.

3- خدا کسی است که  كه رشته احتیاج محتاجان از او بریده مى‏شود اما دعاى خوانندگان او را خسته نمى‏سازد.

 

4- خدا خود را به بى‏نیازى از آفریدگانش ستوده است. ( جواب )

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

سوال سوم

3 - بر اساس  مفهوم فرمایش حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام در دعای چهاردهم:

 

1- خدا هرگز به گواهى‏هاى گواهان استناد نخواهد کرد.

 

2- خدا مددكاریش به ستمگران نزدیک نیست . ( جواب )

 

3- امام از خدا  می خواهد که ستمكار را به ستم در باره من رخصت ده اما مرا در برابرش نیكو یارى كن.

4- همه موارد.

--------------------------------------------------------------------------------

سوال چهارم

 4 -  بر اساس مفهوم  فرمایش حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام در دعای پانزدهم:

 

1- امام (ع)  سلامتی وبیماری را از نظر استحقاق شکر برابر ندانسته اند.

2- امام (ع)  بیماری را صرفاً  سبب این میداند که انسان به توبه کردن توجه نماید.

3- خداوند تنها  به شرط استحقاق احسان مى‏كند.

 

4- اعمال پاكیزه‏اى وجود دارد كه دو فرشته كاتب اعمال برای انسان نوشته‏اند:  در حالی که  فكر آن به خاطرى نگذشته، و زبانى به آن گویا نشده، و هیچ كدام از اعضاء در انجامش رنج نبرده است. ( جواب )

 

--------------------------------------------------------------------------------

سوال پنجم

 

 5 - بر اساس مفهوم  فرمایش حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام در دعای شانزدهم:

 

1- من، آن بنده توأم كه چون او را به دعا فرمان دادى، نگفت: لبیك و سعدیك

2- خداوند کسی است که نه رحمتش بر غضبش سابق است  و نه بر عکس.

 

3- خداوند کسی است که رحمتش بر غضبش سابق است . ( جواب )

 

4- مرا نه اكنون بلکه در آینده  به آن ایمنى و نشانه‏اى در آن به من معرفى كن كه به آسانى آن را دریابم

--------------------------------------------------------------------------------

سوال ششم

 

 6 - بر اساس  مفهوم فرمایش حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام در دعای هفدهم:

1- امام از خدا می خواهد که هر گرهى را كه شیطان بزند بگسلد اما هر  آن چه را كه فرو بندد نگشاید.

 

2- امام می فرماید انكار كار شیطان را در دل هاى ما بیامیزد. ( جواب )

 

3- امام از خدا می خواهد که مراد ما را در گسستن گره‏هاى نیرنگ شیطان  سخت قرار دهد.

4-  گزینه 1و3.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 سوال هفتم

8 - بر اساس  مفهوم فرمایش حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام در دعای هجدهم:

 

1- امام می فرماید: هر بلا و وبالی را كه برایم به تأخیر افكنده‏اى پیش انداز.

 

2- امام از خدا می خواهد که اصلاً نصیب او را از رحمت خود، در این عافیت عاجل و نعمت دنیاى زائل قرار ندهد. ( جواب )

 

3- امام می فرماید آن نعمت و عافیت بوسیله آنچه دوست دارم بدبخت شوم را به تأخیر افكن!

 4-  هیچ کدام.

--------------------------------------------------------------------------------

 

سوال هشتم

8 - بر اساس مفهوم فرمایش حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام در دعای نوزدهم:

 

1- امام از خدا می خواهد که نرخ‏ها را در همه شهرها ارزان نماید.

2- خداوند کسی است که هر آن نعمت را كه از مخزن كرمش آمدنى است به خان احسانش بر آرد.

3- امام از خدا می خواهد که بارانش را بر ما عذاب قرار ندهد.

 

4- همه موارد. ( جواب )

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 سوال نهم

9 - بر اساس مفهوم فرمایش حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام در دعای بیستم:

 

1- از خدا باید بخواهیم که شدت كینه كینه توزان را در باره ما با محبتمان دفع  نماید.

 2 - از خدا باید بخواهیم که از كسى كه در باره‏ ما ستم می كند فرار نماییم.

3- از خدا باید بخواهیم که بر آن كه ما را مقهور خواهد  دشنام گوییم .

 

4- از خدا باید بخواهیم  ما را به اطاعت كسى كه ما را به راه صواب آورد، ارشاد كند ( جواب )

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 سوال دهم

10 - بر اساس مفهوم فرمایش حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام در دعای بیست و یکم:

 

1- خدایا تو اگر روى نیكویت را از من بگردانى یا فضل عظیمت را از من دریغ دارى، یا روزیت را از من بازگیرى، یا رشته رحمتت را از من بگسلى، هر چند  وسیله‏اى براى آزروهایم بیابم به كمك غیر تو دست نخواهم یافت. ( جواب )

 

2- خدایا شب را به صبح آوردم و روز را به شام بردم، در حالى كه بنده ذلیلى از آن توأم كه بر جلب نفعى و دفع ضررى قادر نیستم.

3- خدایا دلم را براى محبت خود مشغول ساز و به ترس و هراس به رغبت به سوى خود نیرومند كن.

4- امام  دعا می نماید: آسایش دل و آرامش جان و بى‏نیازى و كفایت كار مرا به عهده لطف خود و گزیدگان خلق خود گیر.

--------------------------------------------------------------------------------

 

 سوال یازدهم

11 - بر اساس مفهوم فرمایش حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام در دعای بیست و دوم:

 

1- چون در انجام وظیفه شكر نعمتهایت در حال آسایش و سختى و تندرستى و بیمارى كوتاهى كنم، اعتراف به حق خودت را روزیم ساز.

 2 - خدایا  فقط تو موجبات صلاح كار دنیا و آخرت مرا مى‏دانى پس در  بی نیازی من در قضاء حوائجم عنایت فرماى تا  همچون اغنیا گردم.

 

3-  تحفظ از خطاها و پاسدارى از لغزشها را در دنیا و در حال خشنودى  روزیم كن. كه در پذیرفتن موجبات خشنودى ونه در غضبت  عامل باشم . ( جواب )

 

4- مرا به انجام هر گونه طاعتى كه براى خود یا یكى از خلق خود بر من لازم و واجب كرده‏اى تا آنجا که  بدنم در انجامش در آسودگی است  موفق دار.

--------------------------------------------------------------------------------

 

 سال دوازدهم

12- بر اساس مفهوم فرمایش حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام در دعای بیست و سوم:

 

1- عافیتت را بر من صدقه كن و عافیتت را به من ببخش. ( جواب )

 

2- هر كه من درباره او اندیشه بدى كنم از من بگردان، و مكر او را نیز  از من بران و شرش را از من دور ساز.

3-  مرا و فرزندان مرا از  از شر هر جنبنده‏اى كه مسخر قدرت تو نگشته پناه ده.

4- خدایا انعام فرماى بر من به حج و عمره و زیارت قبر پیمبرت كه صلوات و رحمت و بركات تو بر او و بر آل او باد، مادامى كه مرا باقى دارى در این سال.

--------------------------------------------------------------------------------

 

لینک مسابقه : http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=83934

 

--------------------------------------------------------------------------------